Dades tècniques

  • Base: 2900 x 2800 mm.
  • Alçària: 2800 mm.
  • Pes: 120 Kg.
  • Àrea de seguretat: 3000 x 7000 mm.
  • Altura lliure de caiguda máxima: 1500 mm.
  • Model d’Utilitat Nº 2004.02042/3.
  • Informe d’assajos de cumpliment de normes europees EN 1176-1 y EN 1176-2 realitzat per AIJU Centro Tecnológico.
  • Requereix superfície amortiguadora adequada a l’altura de caiguda segons norma EN 1177.
  • Gronxa't